احمدی درباره وجه خارجی نیز توضیح داد وجه خارجی به شناسایی حاکمیت بر اجزای یک سرزمین یا واحد سیاسی توسط واحدهای سیاسی دیگر بخصوص واحدهای سیاسی همجوار مربوط می‌شود.


بیشتر بخوانید: تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران


به گفته این کارشناس، ایران طی ۳ هزار سال در منطقه خلیج‌فارس حضور داشته است. یعنی سابقه اعمال حاکمیت دارد. در حالی که امارات فاقد چنین سابقه‌ای است.